พญ. ชญาดา สมาธิวัฒน์

แพทย์ประจำ วิ วิด คลินิก

Education and professional background

ㆍCollege of medicine Rangsit University
    – วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต
ㆍInternational course in diploma in dermatology and dermatosurgery 

    – หลักสูตรนานาชาติใน สาขาโรคผิวหนังและศัลยกรรมผิวหนัง (สถาบันโรคผิวหนัง)

Certificate
ㆍCertificate of short course in dermatology (Institute of dermatology)
ㆍCertificate of basic botulinum toxin injection
ㆍCertificate of completion Mint lift (Seoul, South Korea)

นัดพบ - จองคิวแพทย์

ติดต่อเรา

อาคาร วรวัฒน์ Vorawat Building,
ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการคลินิก

อังคาร - อาทิตย์

เวลา 12.00 - 19.00 น.