พญ. สิรีวรรณ สุขุมวาท

แพทย์ประจำ วิ วิด คลินิก

Education and professional background

ㆍDoctor of medicine (second class honor), Siriraj hospital, Mahidol University

เกียรตินิยมอันดับ 2 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล

ㆍMaster of Science in dermatology (skin) , Chulalongkorn University

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ สาขา ตจวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Certificate

ㆍCertificate of attendance ” Skin radiance by Belotaro soft : hands-on workshop” hosted by Merz aesthetics)

ㆍCertified treatment provider of Ultherapy SPT recognized by Merz aesthetics

ㆍCertificate of attendance “Aesthetic master class : Facial restoration hand on workshop” (filler for midface and lower face) hosted by Dr Kamphon Socharoentam (Galderma’s trainer)

นัดพบ - จองคิวแพทย์

ติดต่อเรา

อาคาร วรวัฒน์ Vorawat Building,
ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการคลินิก

อังคาร - อาทิตย์

เวลา 12.00 - 19.00 น.