นพ. วิภาส สุภัครพงษ์กุล

แพทย์ประจำ วิ วิด คลินิก

Education and professional background

ㆍMedical doctor, Siriraj hospital Univercity

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อายุรกรรมทั่วไป

Certificate

ㆍ Certificate of UItherapy S.P.T Treatment Provider

ㆍCertificate of Attendance international congress

in Aesthetic Dermatology

ㆍCertificate of participated in Global Association

of Leaders in Aesthetics and Anatomy

นัดพบ - จองคิวแพทย์

ติดต่อเรา

อาคาร วรวัฒน์ Vorawat Building,
ถนน สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500

เวลาทำการคลินิก

อังคาร - อาทิตย์

เวลา 12.00 - 19.00 น.